Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 215.     Från sida 411 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Han frågade: ”’Vem säger folket att Människosonen är?’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.