Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 215.     Från sida 412 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Med sorg måste lärjungarna tillstå, att Israel ej ville erkänna Honom som sin Messias. Somliga hade visserligen förklarat Honom vara Davids son, då de såg Hans underverk. Folkmassan, som hade blivit bespisad vid Betsaida, hade velat utropa Honom till konung. Många var redo, att ta emot Honom som profet, men de trodde inte, att Han var Messias.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.