Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 215.     Från sida 412 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Nu framställde Jesus åter en fråga, som Han riktade personligen till lärjungarna själva: ”’Och ni, vem säger ni att jag är?’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.