Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 259.     Från sida 489 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Då de kom tillbaka, berättade de för Jesus om folkets avvisande hållning och sade, att de till och med vägrat Honom en viloplats för natten. De menade, att en stor oförrätt hade blivit begången mot Honom. Och då de såg berget Karmel skymta i fjärran, där Elia hade nedgjort de falska profeterna, sade de: ”’Herre, vill du att vi skall kalla ner eld från himlen som förtär dem?’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.