Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 259.     Från sida 489 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

De blev förvånade över, att Jesus kände Sig pinsamt berörd av deras ord och än mer förvånade, då Han riktade en tillrättavisning till dem: ”Ni vet inte av vilken ande ni är. Ty Människosonen har inte kommit för att förgöra människosjälar, utan för att frälsa dem.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.