Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 259.     Från sida 490 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Och Han gick därifrån till en annan by.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.