Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 259.     Från sida 490 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Det ingår ej i Kristi uppdrag, att tvinga människor att ta emot Honom. Det är Satan och människor drivna av hans anda, som söker att betvinga samvetena. Under förevändning av, att nitälska för rättfärdigheten, bringar människor, som står i förbund med de onda änglarna, lidande över sina medmänniskor, genom att söka att omvända dem till sina religiösa idéer. Men Kristus visar alltid barmhärtighet och söker, att vinna själarna, genom att uppenbara Sin kärlek. Han kan inte tillåta något rivalskap, när det gäller en människosjäl, ej heller godta en delad tjänst. Vad Han begär, är frivillig tjänst allena och en villig överlåtelse av hjärtat på grund av kärlekens tvingande makt. Det kan inte finnas ett mer bindande bevis för, att vi behärskas av Satans anda, än när vi önskar, att skada och fördärva dem, som inte uppskattar vårt arbete, eller som ej verkar i överensstämmelse med våra föreställningar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.