Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 259.     Från sida 490 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Varje mänsklig varelse är till kropp, själ och ande Guds tillhörighet. Kristus dog, för att återlösa alla. Ingenting kan vara mera sårande för Gud, än när människor genom religiös fanatism bringar lidande över dem, som är köpta med Frälsarens blod.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.