Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 260.     Från sida 491 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

”Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade dem som han brukade” (Markusevangeliet 10:1).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.