Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 260.     Från sida 491 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Kristus tillbringade en stor del av de sista månaderna av Sin verksamhet i Peréen, provinsen ”på andra sidan Jordan”, från Judéen räknat. Här trängdes människoskarorna omkring Honom som under Hans första verksamhetstid i Galiléen, och mycket av Hans tidigare undervisning upprepades här.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.