Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 260.     Från sida 491 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Såsom Han hade sänt ut de tolv, ”utsåg Herren sjuttio andra och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma.” Dessa lärjungar hade en tid varit tillsammans med Jesus, för att utbildas för sitt verk. Då de tolv sändes ut för första gången på egen hand, för att verka, följde andra lärjungar Jesus på Hans resa genom Galiléen. På så sätt åtnjöt de förmånen av nära umgänge med Honom och direkt personlig undervisning. Nu skulle denna stora skara lärjungar också gå ut och utföra ett särskilt uppdrag.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.