Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 260.     Från sida 492 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

De sjuttio fick samma förhållningsregler som de tolv, men den befallning dessa fick att inte gå till någon hednisk stad eller till samariterna, gavs inte till de sjuttio. Fastän Kristus just blivit bortstött av samariterna, var Hans kärlek till dem oförändrad. Då de sjuttio gick ut i Hans namn, besökte de först städerna i Samarien.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.