Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 257.     Från sida 485 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Vid tiden för Lövhyddohögtiden företog Han skyndsamt och i hemlighet resan till Jerusalem. Då Hans bröder yrkade på, att Han offentligt skulle träda fram som Messias, svarade Han: ”’Den rätta tiden för mig har ännu inte kommit” (Johannesevangeliet 7:6).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.