Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 261.     Från sida 492 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Då Jesus sände ut de sjuttio, bjöd Han dem, såsom Han bjudit de tolv, att de inte skulle tvinga sig på någon stad eller plats, om de ej blev hälsade välkomna.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.