Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 261.     Från sida 493 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

”Men om ni kommer till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg: Till och med dammet som har fastnat på våra fötter i er stad stryker vi av för att vittna mot er. Men det skall ni veta att Guds rike är nu här.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.