Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 261.     Från sida 493 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Detta skulle de inte göra av harm eller sårad självkänsla, utan endast för att visa, hur allvarligt det är, att vägra att ta emot Herrens budskap och Hans budbärare. Att stöta bort Kristi tjänare är detsamma som att stöta bort Honom Själv. ”Jag säger er”, tillade Jesus, ”att på den dagen skall det bli drägligare för Sodom än för den staden.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.