Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 261.     Från sida 494 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Till dessa rastlösa städer vid Gennesarets Sjö hade himmelens rikaste välsignelser blivit erbjudna fritt och för intet. Dag efter dag hade Livets Furste gått in och ut ibland dem. Guds härlighet, som profeter och kungar hade längtat efter att se, hade lyst över folkskarorna, som trängdes omkring Frälsaren. Men likväl hade de vägrat, att ta emot den himmelska gåvan.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.