Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 262.     Från sida 494 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Liksom apostlarna, hade de sjuttio lärjungarna tagit emot övernaturliga gåvor som insegel eller sigill på sitt uppdrag. Då deras arbete var fullbordat, återvände de med glädje och sade: ”’Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.