Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 262.     Från sida 494 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Jesus svarade: ”’Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.