Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 262.     Från sida 495 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Scener ur det förgångna och händelser, som skulle tima eller inträffa, passerade revy för Frälsarens inte syn. Han såg Lucifer, då han för första gången kastades ut från de himmelska världarna. Han såg den stund, då Han Själv skulle genomgå Sitt lidande och då bedragarens karaktär skulle avslöjas inför hela universum. Han hörde ropet: ”’Det är fullbordat’” (Johannesevangeliet 19:30), som förkunnade att det fallna människosläktets återlösning var för alltid säkerställd och att himmelen var för evigt tryggad från de anklagelser, förvillelser och anspråk, som Satan skulle komma med.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.