Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 262.     Från sida 495 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Bortom korset på Golgata, med dess ångest och vanära, såg Jesus framåt mot den sista, den stora dagen, när fursten över ”ondskans andemakter i himlarymderna” skall möta sitt öde på denna jord, som blivit så fördärvad genom hans uppror. Jesus såg det ondas välde för evigt tillintetgjort och himmel och jord fyllas av gudomlig frid.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.