Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 257.     Från sida 486 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Obemärkt anlände Han till Jerusalem och oanmäld trädde Han in i staden, utan att hälsas av folkets hedersbetygelser. Men så var det inte vid Hans sista resa. Han hade lämnat Jerusalem för en tid på grund av prästernas och de skriftlärdes illvilja. Men nu, då Han anträdde återresan, färdades Han på det mest öppna sätt, tog omvägar och förkunnade Sin ankomst i förväg, vilket Han aldrig förr gjort. Han gick nu mot Sitt stora lidande, och folkets uppmärksamhet måste riktas därpå.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.