Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 262.     Från sida 495 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Hädanefter skulle Kristi efterföljare i Satan se en besegrad fiende. På korset skulle Jesus vinna segern för dem. Denna seger ville Han, att de skulle tillägna sig som sin egen. ”Se”, sade Han, ”jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.