Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 263.     Från sida 496 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Den Helige Andes mäktiga kraft är varje botfärdig själs försvar. Kristus skall inte tillåta, att någon, som i bättring och tro gör anspråk på Hans beskydd, skall komma under fiendens makt. Frälsaren står vid de Sinas sida i frestelsens och prövningens stunder. Med Honom är ett misslyckande en omöjlighet. Med Honom ges ej rum för fall eller nederlag. Vi förmår allt genom Honom, som ger oss kraft. När frestelser och prövningar kommer – vänta Dig ej, att undgå alla svårigheter, men se på Jesus, Din hjälpare.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.