Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 263.     Från sida 496 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Många kristna sysslar alldeles för mycket både i tankar och ord med Satans makt. De tänker på sin motståndare, de nämner honom i sina böner och talar om honom, och han intar en allt större plats i deras föreställningsvärld. Det är sant, att Satan är ett mäktigt väsen, men Gud ske tack, vi har en mäktig Frälsare, som kastade ut det ondas furste från himmelen. Satan känner sig tillfredsställd, när vi talar om hans makt. Varför inte tala om Jesus i stället? Varför inte upphöja Hans makt och kärlek?

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.