Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 263.     Från sida 497 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Jesus tillägger: ”Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen.’” – Gläds ej över, att Du äger makt, Du kan då lätt förlora Din känsla av beroende av Gud. Var försiktig, eljest kommer självtillräckligheten att smyga sig in i själen, så att Du går åstad i egen styrka i stället för i Din Mästares anda och kraft. Jaget är alltid redo, att ta åt sig äran, om framgång i någon mån följer arbetet. Jaget finner sig uppburet och smickrat, och man ger ej andra det intrycket, att Gud är allt i alla. Aposteln säger: ”när jag är svag, då är jag stark” (Andra Korintierbrevet 12:10).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.