Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 264.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

När vi inser vår egen svaghet, lär vi oss att förlita oss på en kraft, som vi inte äger i oss själva. Ingenting kan få ett så starkt grepp om våra hjärtan, som den förblivande känslan av ansvar inför Gud. Ingenting tränger så djupt ned till våra handlingars innersta bevekelsegrund, som medvetandet om Kristi förlåtande kärlek.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.