Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 264.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Vi måste komma i beröring med Gud. Då skall vi bli uppfyllda med den Helige Ande, som skall sätta oss i stånd till, att komma i beröring med våra medmänniskor. Gläds då över, att Du, genom Jesus Kristus, har blivit förenad med Gud och är medlem av den himmelska familjen. Om Du har till ögonmärke något, som är högre än Du själv är, skall Du erfara en ständig känsla av den mänskliga svagheten. Ju mindre Du omhuldar det egna jaget, desto klarare och djupare skall Din uppfattning bli om Din Frälsares oändliga storhet. Ju innerligare Din förening med Källan till ljus och kraft är, desto klarare skall ljuset lysa på Din stig och desto större kraft skall Du få, att verka för Gud. Gläds över, att Du är ett med Kristus och med hela den himmelska familjen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.