Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 265.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Medan de sjuttio lyssnade till Kristi ord, klargjorde den Helige Ande för deras sinnen levande realiteter och inpräntade sanningen på hjärtats minnestavlor. Fastän de hade folket omkring sig, dvaldes eller befann de sig ändå som i avskildhet med Gud.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.