Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 265.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Jesus, som såg att de gripits att inspirationen i detta höga ögonblick, ”jublade… i den helige Ande och sade: ’Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen vet vem Sonen är utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.