Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 265.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Det enda sätt, på vilket vi kan erhålla en fullständigare och djupare uppfattning om sanningen, är genom att bevara våra hjärtan mottagliga för och behärskade av Kristi Ande. Själen måste befrias från fåfänga och stolthet samt från allt, som tagit den i besittning, och Kristus måste krönas som hjärtats konung. Mänsklig vishet är för begränsad, för att kunna begripa försoningen. Återlösningsplanen har för stor räckvidd, för att filosofin skulle kunna förklara den. Den kommer alltid att förbli ett mysterium, som den mest ingående forskning ej kan tränga till djupet av. Vetenskapen om frälsningen kan ej förklaras, men den kan erfaras. Endast den, som inser sin egen syndfullhet, kan fatta, hur dyrbar Frälsaren är.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.