Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 265.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Hur rik på lärdomar var ej den undervisning Jesus gav, medan Han långsamt färdades från Galiléen till Jerusalem!

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.