Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 265.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Ivrigt lyssnade folket till Hans ord. I Peréen, liksom i Galiléen, var människorna mindre påverkade av den judiska fanatismen, än i Judéen, och Hans lära vann genklang i deras hjärtan.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.