Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 265.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Oändligt dyrbar var den undervisning, som gavs till lärjungarna. Liknelserna om den enträgna änkan och vännen, som bad om bröd vid midnatt, gav förnyad tyngd åt Hans ord: ”Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er” (Lukasevangeliet 11:9). Och ofta blev deras vacklande tro stärkt vid minnet av dessa Jesu ord: ”Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt” (Lukasevangeliet 18:7-8).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.