Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 257.     Från sida 486 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Det var en falsk uppfattning om Messias’ verk och bristande tro på Jesu gudomliga natur, som hade föranlett bröderna, att yrka på Hans offentliga framträdande inför folket vid Lövhyddohögtiden. Nu ville lärjungarna, besjälade av en liknande anda, hindra Honom från, att resa till Jerusalem. De erinrade sig Jesu ord om, vad som väntade Honom där, de kände till de religiösa ledarnas dödliga hat, och de skulle gärna ha övertalat sin Mästare, att avstå från Sin resa dit.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.