Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 258.     Från sida 487 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Men Jesus ”vände… sitt ansikte mot Jerusalem”. Det enda rättesnöret för Hans liv var Faderns vilja. Vid Sitt besök i templet under gossåren hade Han sagt till Sin mor Maria: ”Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min Fader?’” (Lukasevangeliet 2:49). Vid bröllopet i Kana, då Maria ville, att Han skulle visa Sin övernaturliga makt, svarade Han ”Min stund har ännu inte kommit’” (Johannesevangeliet 2:4).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.