Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 258.     Från sida 488 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Samma svar gav Han Sina bröder, då de sökte att övertala Honom, att gå till högtiden. Men i Guds stora plan var timmen fastställd, då Han skulle offra Sig Själv för människornas synder, och denna timme skulle snart slå. Han skulle inte svika eller vackla. Hans steg var ställda mot Jerusalem, där Hans fiender länge hade stämplat, för att ta Hans liv. Nu skulle Han ge det. Han vände Sitt ansikte beslutsamt mot Jerusalem, för att förföljas, förnekas, förkastas, dömas och till sist dödas.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.