Tidsåldrarnas Längtan kapitel 43. 302.     Från sida 552 i den engelska utgåva.tillbaka

Sackeus

Grundat på Lukasevangeliet 19:1-10.
Påskhögtiden närmade sig, och Jesus ställde åter Sin färd till Jerusalem. I Hans hjärta härskade den frid, som full överensstämmelse med Faderns vilja skänker, och med ivriga steg fortsatte Han Sin väg mot den plats, där Hans offer skulle bringas. Men en känsla av mystik, av tvivel och fruktan föll över lärjungarna. ”Jesus gick före dem. De som följde honom var förskräckta och fyllda av fruktan” (Markusevangeliet 10:32).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.