Tidsåldrarnas Längtan kapitel 43. 304.     Från sida 554 i den engelska utgåva.tillbaka

Sackeus

”’Sackeus, skynda dig ner, ty i dag måste jag komma och stanna i ditt hus.’” Folkskaran öppnade ledet, och Sackeus gick som i en dröm, då han ledsagade Jesus till sitt eget hem. Men de skriftlärde såg på med klandrande min och mumlade missnöjda och vresiga: ”’Han har tagit in hos en syndare.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.