Tidsåldrarnas Längtan kapitel 43. 305.     Från sida 555 i den engelska utgåva.tillbaka

Sackeus

I folkskarans närvaro trädde Sackeus fram och sade till Jesus: ”’Herre, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga, och om jag har bedragit någon, ger jag honom fyrdubbelt tillbaka.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.