Tidsåldrarnas Längtan kapitel 43. 305.     Från sida 555 i den engelska utgåva.tillbaka

Sackeus

”Jesus sade till honom: ’I dag har frälsning kommit till denna familj, eftersom också han är en Abrahams son.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.