Tidsåldrarnas Längtan kapitel 43. 305.     Från sida 555 i den engelska utgåva.tillbaka

Sackeus

Ibland publikanerna fanns det en överenskommelse om, att de kunde förtrycka folket, medan de stödde varandra i sitt bedrägliga förfarande. I sin penningutpressning tillämpade de endast vad, som blivit vedertagen praxis överallt. Även prästerna och de skriftlärde, som föraktade publikanerna, gjorde sig skyldiga till, att på oärligt sätt tillskansa sig rikedomar under täckmanteln av sitt heliga kall. Men så snart, som Sackeus kom under den Helige Andes inflytande, avstod han från varje ohederlig handling.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.