Tidsåldrarnas Längtan kapitel 43. 305.     Från sida 555 i den engelska utgåva.tillbaka

Sackeus

Ingen ånger är verklig, som ej medför livsförvandling. Kristi rättfärdighet är inte en täckmantel för synder, som ej blivit bekända och övergivna. Det är en levande princip, som förvandlar karaktären och styr uppförandet. Helighet är hängivenhet av hela hjärtat inför Gud, den är en fullständig underkastelse av hjärta och liv under de himmelska principernas inneboende kraft.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.