Tidsåldrarnas Längtan kapitel 43. 305.     Från sida 556 i den engelska utgåva.tillbaka

Sackeus

En kristen bör i sitt dagliga förvärvsarbete inför världen representera det sätt, på vilket Herren skulle sköta det. I varje affärstransaktion bör han visa, att Gud är hans Lärare. ”Helgad åt Herren” bör skrivas i varje bokföringsbok och liggare, på affärshandlingar, kvitton och räkningar. De, som bekänner sig vara Kristi efterföljare och som handlar på oärligt sätt, bär falskt vittnesbörd om en helig, rättfärdig och barmhärtig Guds karaktär. Varje omvänd själ bör, likt Sackeus, fira Kristi inträde i sitt hjärta, genom att avstå från alla orättfärdiga handlingar, som förut utmärkt hans liv. Likt denne förman för publikanerna, bör han ge prov på sin uppriktighet, genom att gottgöra, vad han brutit. Herren säger: Om ”den ogudaktige, ger tillbaka den pant han har fått och ersätter vad han har stulit och vandrar efter livets stadgar, så att han inte gör det som är orätt, då skall han förvisso få leva och inte dö. Man skall inte komma ihåg några av de synder han har begått. Eftersom han har gjort vad som är rätt och rättfärdigt, skall han förvisso få leva” {Hesekiel 33:15-16}.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.