Tidsåldrarnas Längtan kapitel 43. 302.     Från sida 552 i den engelska utgåva.tillbaka

Sackeus

Åter kallade Kristus till Sig de tolv. Med större bestämdhet, än någonsin förut sökte Han att klargöra för dem, att Han skulle förrådas och lida.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.