Tidsåldrarnas Längtan kapitel 43. 305.     Från sida 556 i den engelska utgåva.tillbaka

Sackeus

Om vi har skadat någon av våra medmänniskor genom oredliga affärsmetoder, eller om vi bedragit någon eller undanhållit något, även om det skett inom lagens ram, bör vi bekänna den orätt vi gjort och gottgöra det, så långt det står i vår makt. Och det är rätt av oss, att vi inte blott återställer, vad vi har tagit, utan även ersätter, vad det skulle ha gett i avkastning under den tid det varit i vår ägo.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.