Tidsåldrarnas Längtan kapitel 43. 306.     Från sida 556 i den engelska utgåva.tillbaka

Sackeus

Det var inte endast Sackeus, som blev välsignad, utan hela hans hus med honom. Kristus gick till hans hem, för att undervisa honom om sanningen och för att tala med hans hushåll om det, som tillhörde Hans rike. De hade blivit utestängda från synagogan på grund av de skriftlärdes och folkets förakt, men nu samlades de i sitt eget hem som den mest gynnade familjen i hela Jeriko, för att höra den gudomlige Läraren tala livets ord till dem.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.