Tidsåldrarnas Längtan kapitel 43. 307.     Från sida 556 i den engelska utgåva.tillbaka

Sackeus

När Kristus tas emot som en personlig Frälsare, blir vi delaktiga av frälsningens gåva. Sackeus hade tagit emot Jesus inte bara som en tillfällig gäst i sitt hem, utan som En, som skulle ta Sin boning i själens helgedom. De skriftlärde och fariséerna anklagade honom för att vara en syndare, de knotade eller klagade över Kristus, för att Han blev Sackeus’ gäst. Men Herren förklarade honom vara en Abrahams son. Ty de, som hör Kristus till, de är Abrahams barn.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.