Tidsåldrarnas Längtan kapitel 43. 302.     Från sida 552 i den engelska utgåva.tillbaka

Sackeus

”’Se”, sade Han, ”vi går upp till Jerusalem, och allt som genom profeterna är skrivet om Människosonen skall gå i uppfyllelse. Ty han kommer att utlämnas åt hedningarna. De skall håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom, och på tredje dagen skall han uppstå.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.