Tidsåldrarnas Längtan kapitel 43. 302.     Från sida 553 i den engelska utgåva.tillbaka

Sackeus

”Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem, så att de inte fattade vad han menade” (Lukasevangeliet 18:31-34).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.